ESS Audio zaprasza instalatorów / integratorów oraz wszystkich żądnych poszerzenia wiedzy z zakresu matryc sterujących BSS AUDIO na bezpłatne, oficjalne szkolenie grupy HARMAN dotyczące obsługi oprogramowania HiQnet Audio Architect oraz programowania matryc BSS.

ESS Audio pod koniec października organizuje bezpłatne, oficjalne szkolenie w kooperacji z grupą Harman.  ESS Audio zaprasza instalatorów / integratorów oraz wszystkich żądnych poszerzenia wiedzy z zakresu matryc sterujących BSS AUDIO na bezpłatne, oficjalne szkolenie grupy HARMAN dotyczące obsługi oprogramowania HiQnet Audio Architect oraz programowania matryc BSS.Kurs prowadzony będzie na poziomie AA100 oraz BSS101, a każdy z uczestników biorących udział w zajęciach oraz egzaminie sprawdzającym przyswojoną wiedzę otrzyma certyfikat od grupy HARMAN.Grupa Harman w trakcie wydawania certyfikatów ustaliła odpowiednie poziomy wiedzy, którymi może wykazać się uczestnik kończący kurs.Poziom AA100 to bazowa wiedza niezbędna do obsługi oprogramowania HiQnet Audio Architect zawierająca dokładne omówienie programu wraz z jego funkcjami dodatkowymi. Jest on także pierwszym krokiem do zdobycia wiedzy na temat BSS LondonArchitect.Poziom BSS101 to natomiast kurs wprowadzający użytkownika w proces programowania matryc marki BSS, zgłębienia tajników integracji urządzeń z systemami zewnętrznymi oraz sterownikami BSS Contrio.Pełen zakres wiedzy na temat urządzeń marki BSS wymaga ukończenia dodatkowego kursu o nazwie BSS201. Takowe szkolenie krajowy dystrybutor rozpocznie w późniejszym terminie przeprowadzając uprzednio wymienione wyżej kursy. Szkolenie odbędzie się w Łomiankach, w siedzibie ESS Audio, w dniu 20.10.2015, między 9.00 – 17.00 w sali show room. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy – maciej@essaudio.pl, a w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt  pod numer telefonu 734 184 190. Warunkiem uczestnictwa w kursach jest obejrzenie filmów szkoleniowych BSS AUDIO oraz wykonanie on-line egzaminu wstępnego. Wszelkie niezbędne informacje na ten temat zostaną wysłane w odpowiedzi na zgłoszenie chęci uczestnictwa. Dodatkowo każdy z uczestników powinien zabrać ze sobą laptopa z systemem Windows, aby móc rozpocząć szkolenie.