Firma Waves rozszerzyła swoją ofertę o nowy trzydziestopasmowy korektor graficzny.

Firma Waves rozszerzyła swoją ofertę o nowy trzydziestopasmowy korektor graficzny.Waves GEQ oferuje dwa tryby pracy: modern i classic. Pierwszy z nich oferuje niezależne filtry, natomiast drugi ma ustaloną proporcjonalną dobroć Q. Tłumienie lub wzmocnienie może wynosić: 6, 12 lub 18 dB. Korektor ma niezależne filtry dolno- i górnoprzepustowe. Wyposażony został dodatkowo w jeden filtr parametryczny o charakterystyce dzwonowej. Wbudowany analizator widma potrafi porównać dwa różne sygnały audio. GEQ w trybie modern pozwala na edycję krzywej przy użyciu myszki lub przy użyciu palca w przypadku ekranów dotykowych. Wtyczka działa w czasie rzeczywistym i dostępna jest dla komputerów Mac i PC. Dostępna jest także wersja kompatybilna z SoundGrid.