Kontroler X-Touch Mini jest ultrakompaktowym kontrolerem współpracującym ze wszystkimi znanymi programami DAW.

Kontroler X-Touch Mini jest ultrakompaktowym kontrolerem współpracującym ze wszystkimi znanymi programami DAW, instrumentami, efektami oraz aplikacjami oświetleniowymi.  Jest to prawdziwie uniwersalne urządzenie pozwalające na uwolnienie kreatywności poprzez umożliwienie obsługi wielu programów bez pomocy uciążliwej myszki komputerowej. Urządzenie ma osiem pokręteł do kontroli parametrów, z LED-owym kolorowym podświetleniem, szesnaście dedykowanych i podświetlanych przycisków umożliwiających natychmiastowy dostęp do kluczowych funkcji, wbudowany interfejs USB/MIDI do bezpośredniego połączenia z komputerem PC lub Mac (nie potrzeba do tego żadnych sterowników). Kontroler ma również sześćdziesięciomilimetrowy suwak master oraz dwie warstwy, na których można pracować. Pozwala to na konfigurację ustawień dla programu DAW na jednej warstwie oraz, na przykład instrumentu na drugiej, a następnie przełączanie się między warstwami. Dla umożliwienia ultraszybkiej pracy z urządzeniem przygotowano również wcześniej skonfigurowane elementy kontrolne. Kontrolery można ze sobą łączyć, otrzymując coraz większe powierzchnie kontrolne. Jedno urządzenie ma dwie warstwy po dwadzieścia pięć elementów każda, które można wykorzystać do kontroli parametrów.