Otrzymaliśmy wiele pytań dotyczących tego, jakie są najlepsze sposoby oczyszczenia i dezynfekowania mikrofonów. Na wstępie musimy wyraźnie zaznaczyć, że nie jesteśmy uprawnieni do tego, aby udzielać wiążących porad, które metody dezynfekcji są skuteczne przeciwko wirusowi Covid-19. Wszystkie takie pytania powinny być kierowane do ekspertów profesjonalnie zajmujących się tymi zagadnieniami. Rozumiejąc zainteresowanie tymi zagadnieniami, w porozumieniu z dystrybutorem marki Shure w Polsce, będziemy testować i dzielić się informacjami na temat tego, jak wyczyścić mikrofon oraz jaki wpływ na produkty Shure mają poszczególne substancje oraz procedury powszechnie stosowane do dezynfekcji.

Mając na uwadze fakt, że będziemy chcieli zapewnić najlepsze i sprawdzone informacje w tym zakresie, będziemy też stale sprawdzać i oceniać różne metody czyszczenia. Należy pamiętać, że przedstawione poniżej informacje w żaden sposób nie gwarantują tego, że dany produkt nie ulegnie uszkodzeniu w wyniku zastosowania określonej metody, ale są one najlepszymi ze znanych nam na tę chwilę.

Jak wyczyścić mikrofon przewodowy?

Na początek skupmy się na tym czego „nie możemy robić”. Znacznie dłużej trwa testowanie różnych substancji w celu ustalenia, czy powodują one szkody po upływie czasu, niż określenie takich, których zdecydowanie należy unikać. Warto pamiętać o kilku ogólnych kwestiach: zdemontować osłonę/grill, nie używać wybielaczy, nie używać środków z nadtlenkiem wodoru, unikać środków do odkażania, nie szorować długotrwale, nie namaczać, nie stosować alkoholu (do czyszczenia).

Jak wyczyścić uchwyt mikrofonu przewodowego?

 1. Przed czyszczeniem koniecznie odłącz mikrofon!
 2. Na razie odłóż kratkę i osłonę, aby ochronić mikrofon przed przypadkowym kontaktem z wilgocią i środkami czyszczącymi.
 3. Używaj miękkiej szmatki lub szczoteczki do zębów – za ich pomocą nanieś środek czyszczący.
 4. Używaj tylko minimalnej ilości środka czyszczącego – nie namaczaj w nim mikrofonu.
 5. Do czyszczenia możesz używać:
  – wody z łagodnym mydłem lub płynem do mycia naczyń, który następnie zmyj czystą, wilgotną szmatką,
  – chusteczek dezynfekujących,
  – alkoholu izopropylowego.
 6. Podczas czyszczenia należy unikać zawilgocenia samego przetwornika mikrofonu. Nie nakładaj środków czyszczących bezpośrednio na kapsułę mikrofonu. Jeśli to możliwe, trzymaj mikrofon pionowo, aby nadmiar płynu nie dostał się do środka.
 7. Unikaj zalania złącza XLR. Jeśli w dolnej części mikrofonu znajduje się szczelina, zasłoń ją palcem lub tymczasowo zaklej otwór taśmą.
 8. Jeśli mikrofon ma jakiekolwiek przełączniki, omiń je podczas czyszczenia.
 9. Przed użyciem pozostaw mikrofon do całkowitego wyschnięcia.

Jak wyczyścić osłonę? 

 1. Ostrożnie odkręć kratkę od mikrofonu.
 2. Wyjmij piankowy pop-filtr osłony wewnątrz kratki. Osłona może być przyklejona. Jeśli filtru osłony nie można wyjąć, zalecamy wyczyszczenie całej kratki z założonym filtrem.
 3. Używając szczoteczki do zębów z miękkim włosiem, wyczyść osłonę wodą lub alkoholem izopropylowym. Jeśli wewnętrzny filtr jest wyjmowany, kratkę można alternatywnie wyczyścić wodą z łagodnym mydłem.
 4. Wypłucz piankowy filtr wyłącznie wodą lub alkoholem izopropylowy.
 5. Usuń nadmiar wody z kratki i osłony i pozwól im całkowicie wyschnąć przed ponownym zamontowaniem na mikrofonie.

Zalecamy używanie zapasowych osłon mikrofonu, gdy tylko jest to możliwe. Jeśli masz wymienne grille, zawsze znajdziesz czystą osłonę gotową do wymiany, podczas gdy druga zostanie w tym czasie dokładnie wyczyszczona i osuszona.

Uwaga: jeśli sygnał wyjściowy mikrofonu wydaje się niższy lub cichszy niż zwykle, możliwe, że osłona nie została jeszcze całkowicie wysuszona. Odłącz mikrofon i pozwól mu całkowicie wyschnąć przed użyciem.

Jak wyczyścić mikrofon bezprzewodowy?

 1. Przed czyszczeniem należy wyłączyć nadajnik i wyjąć baterie.
 2. Ponownie załóż pokrywę baterii na rączkę. Pomoże to zminimalizować narażenie styków baterii na działanie środków czyszczących i zapobiegnie ich korozji.
 3. Na razie odłóż kratkę, aby chronić mikrofon przed przypadkowym kontaktem z wilgocią i środkami czyszczącymi.
 4. Używaj tylko miękkiej szmatki i minimalnej ilości środka czyszczącego – nie nasycaj produktu.
 5. Przetestowaliśmy następujące środki czyszczące:
  – woda z łagodnym mydłem (lub płyn do mycia naczyń), którą następnie usuwa się czystą, wilgotną szmatką,
  – chusteczki dezynfekujące Clorox,
  – spray dezynfekujący Lysol (niezalecany do niklowanych mikrofonów),
  – alkohol izopropylowy.
 6. Podczas czyszczenia unikaj zawilgocenia samego przetwornika mikrofonu. Nie nakładaj środków czyszczących bezpośrednio na kapsułę mikrofonu. Jeśli to możliwe, trzymaj mikrofon pionowo, aby nadmiar płynu mógł spłynąć.
 7. Podczas czyszczenia należy omijać ramkę wyświetlacza i przyciski.
 8. Po zakończeniu czyszczenia powierzchni zewnętrznej wytrzyj ją do sucha miękką szmatką.
 9. Odkręć pokrywę, aby sprawdzić komorę baterii pod kątem wilgoci, a następnie wytrzyj do sucha. Odłóż pokrywę, aby całkowicie wyschła.
 10. Odkręć bezprzewodową kapsułę z uchwytu, aby sprawdzić i osuszyć wszelkie wilgotne obszary.
 11. Nie zalecamy czyszczenia wnętrza komory baterii. Udostępniając czysty mikrofon innym osobom, rozważ umycie rąk lub użycie rękawiczek, aby włożyć baterie do komory.
 12. Przed użyciem pozostaw powierzchnię mikrofonu do całkowitego wyschnięcia.

Jak wyczyścić osłonę mikrofonu bezprzewodowego?

W przypadku mikrofonu bezprzewodowego procedura czyszczenia osłony jest w zasadzie taka sama jak w wersji przewodowej. W tym przypadku również zalecamy używanie zapasowych osłon mikrofonu, gdy tylko jest to możliwe. Jeśli masz części zamienne, zawsze znajdziesz czystą osłonę gotową do wymiany, podczas gdy druga zostanie w tym czasie dokładnie wyczyszczona i osuszona.

 1. Ostrożnie odkręć kratkę od mikrofonu.
 2. Wyjmij piankowy pop-filtr osłony wewnątrz kratki. Osłona może być przyklejona. Jeśli filtru osłony nie można wyjąć, zalecamy wyczyszczenie całej kratki z założonym filtrem.
 3. Używając szczoteczki do zębów z miękkim włosiem, wyczyść osłonę wodą lub alkoholem izopropylowym. Jeśli wewnętrzny filtr jest wyjmowany, kratkę można alternatywnie wyczyścić wodą z łagodnym mydłem.
 4. Wypłucz piankowy filtr wyłącznie wodą lub alkoholem izopropylowy.
 5. Usuń nadmiar wody z kratki i osłony i pozwól im całkowicie wyschnąć przed ponownym zamontowaniem na mikrofonie.

Uwaga: jeśli sygnał wyjściowy mikrofonu wydaje się niższy lub cichszy niż zwykle, możliwe, że osłona nie została jeszcze całkowicie wysuszona. Odłącz mikrofon i pozwól mu całkowicie wyschnąć przed użyciem.

Cyfrowy system bezprzewodowy SLX-D

Jak wyczyścić bodypack lub mikrofon lavalier/nagłowny?

Podczas czyszczenia nadajników typu bodypack i odbiorników oraz mikrofonów przypinanych należy pamiętać o dwóch głównych kwestiach: większość mikrofonów przypinanych może być uszkodzonych w wyniku przedostania się zbyt dużej ilości wody do środka, ale mogą tolerować różne chemikalia. I odwrotnie, bodypacki są dość odporne na wnikanie płynów, ale mogą słabo reagować z niektórymi chemikaliami.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE PONIŻSZE INFORMACJE NIE DOTYCZĄ NADAJNIKÓW AXIENT DIGITAL MICRO BODYPACK LUB MIKROFONÓW PRZYPINANYCH TWINPLEX, KTÓRE MAJĄ SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI. INFORMACJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA NADAJNIKÓW AXIENT DIGITAL MICRO BODYPACK LUB MIKROFONÓW TWINPLEX ZNAJDUJĄ SIĘ W DALSZEJ CZĘŚCI ARTYKUŁU.

Jak wyczyścić nadajnik bodypack? 

 1. Odepnij mikrofon przypinany, nagłowny lub słuchawki i wyczyść je oddzielnie. Anteny należy pozostawić na miejscu.
 2. Przed czyszczeniem należy wyłączyć nadajnik i wyjąć baterie.
 3. Zamknij ponownie komorę baterii. Pomoże to zminimalizować wnikanie środków czyszczących do urządzenia.
 4. Przetestowaliśmy następujące środki czyszczące:
  – woda z łagodnym mydłem (lub płyn do mycia naczyń), którą następnie usuwa się czystą, wilgotną szmatką,
  – chusteczki dezynfekujące Clorox,
  – alkohol izopropylowy.
 5. Nie używaj twardych szczotek, które mogą porysować nadajnik. Zamiast tego użyj czystej szmatki lub szczoteczki do zębów z miękkim włosiem. Używaj tylko minimalnej ilości środka czyszczącego – nie namaczaj urządzenia.
 6. Po zakończeniu czyszczenia powierzchni zewnętrznej wytrzyj ją do sucha miękką szmatką.
 7. Otwórz pokrywę baterii, wytrzyj ją do sucha i pozostaw otwartą do całkowitego wyschnięcia.

Jak wyczyścić mikrofon nagłowny? 

 1. Zostaw kratki lub nasadki na mikrofonie przypinanym.
 2. Przetestowaliśmy następujące środki czyszczące:
  – woda z łagodnym mydłem (lub płyn do mycia naczyń), którą następnie usuwa się czystą, wilgotną szmatką,
  – chusteczki dezynfekujące Clorox,
  – alkohol izopropylowy,
  – nadtlenek wodoru,
  – spray dezynfekujący Lysol.
 3. Używaj tylko minimalnej ilości środka czyszczącego – nie namaczaj urządzenia. Nałóż środki czyszczące czystą szmatką. Podczas czyszczenia unikaj zawilgocenia samego przetwornika mikrofonu.
 4. W przypadku standardowych mikrofonów przypinanych: trzymaj mikrofon w górze z kablem zwisającym tak, aby nadmiar płynu spłynął z mikrofonu.
 5. W przypadku mikrofonów nagłownych: najpierw użyj środka czyszczącego między mikrofonem, a pałąkiem na głowę. Wytrzyj do sucha. Następnie przejdź do pałąka, nałóż środek czyszczący i wysusz w ten sam sposób. Na koniec wytrzyj cały przewód do sucha.
 6. Wypłucz zdejmowaną zewnętrzną osłonę ciepłą wodą. Ponieważ mają tendencję do działania jak gąbka, mydło lub płynne detergenty nie będą mogły być całkowicie wypłukane. Alkohol izopropylowy i środek dezynfekujący Lysol w sprayu spowodują odbarwianie osłony.
 7. Usuń nadmiar wody z osłony.
 8. Przed użyciem pozostaw zarówno osłonę, jak i mikrofon do całkowitego wyschnięcia.

Jak wyczyścić bodypack ADX1M i mikrofon TwinPlex?  

Uwaga: poniższe informacje dotyczą tylko nadajników Shure ADXM1 Micro Bodypack. Informacje dotyczące czyszczenia innych bodypacków Shure można znaleźć powyżej.

  1. Odłącz mikrofon przypinany lub nagłowny, wypinając go od bodypacka i wyczyść osobno.
  2. Przed czyszczeniem należy wyłączyć nadajnik i wyjąć akumulator.
  3. Zwróć uwagę, że w przeciwieństwie do większości bodypacków nie ma komory baterii. W związku z tym istnieją pewne istotne różnice w czyszczeniu złącz ponieważ są one odsłonięte po wyjęciu baterii:
   – Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia komory baterii, używając jak najmniejszej ilości płynu. Aby uniknąć potencjalnego uszkodzenia styków baterii, zalecamy suszenie powietrzem zamiast przecierania. Dlatego może być konieczne wydłużenie czasu suszenia.
   – Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia w pobliżu czterech sprężynowych styków baterii.
  4. Przetestowaliśmy następujące środki czyszczące:
   – chusteczki dezynfekujące Clorox,
   – alkohol izopropylowy.
  5. Nie używaj twardych szczotek, ponieważ mogą porysować produkt. Zamiast tego użyj czystej szmatki z minimalną ilością środka czyszczącego – nie namaczaj urządzenia.
  6. Po nałożeniu środka czyszczącego na powierzchnie zewnętrzne należy je osuszyć miękką szmatką. Ponownie, uważaj i unikaj dotykania styków baterii podczas suszenia komory baterii, jak opisano powyżej. Odłóż wyczyszczony produkt na bok i pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed ponownym zainstalowaniem akumulatora,
  7. Oddzielnie wyczyść akumulator przy użyciu jak najmniejszej ilości środka czyszczącego i natychmiast wysusz, zachowując ostrożność wokół styków akumulatora. Odłóż czysty akumulator na bok i pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed ponownym włożeniem go do bodypacka. Jeśli to możliwe, rozważ użycie zapasowej baterii lub różnych baterii dla różnych użytkowników zamiast wielokrotnego czyszczenia.

Mikrofony TwinPlex TL45

TwinPlex został zaprojektowany z myślą o maksymalnej odporności na pot, co nie tylko zapewnia doskonałą trwałość podczas normalnego użytkowania, ale także pomaga w czyszczeniu. TwinPlex jest nie tylko odporny na większość płynów, ale także dobrze znosi wiele popularnych chemicznych środków czyszczących. W warunkach laboratoryjnych stwierdziliśmy, że bardzo trudno było uszkodzić ten produkt. Chociaż nie możemy sprawdzić wszystkich środków czyszczących dostępnych na rynku, poniższe popularne środki czyszczące zostały przetestowane z TwinPlex i nie wykazały żadnych efektów niepożądanych. Wybierz taki, który jest dla Ciebie najłatwiej dostępny:

– woda z mydłem (lub płyn do naczyń),
– chusteczki dezynfekujące Clorox,
– spray dezynfekujący Lysol,
– alkohol izopropylowy,
– nadtlenek wodoru.

Proces czyszczenia TwinPlex:

 1. Odłącz mikrofon od nadajnika bodypack (lub przedwzmacniacza, jeśli używasz go w konfiguracji przewodowej).
 2. Usuń wszelkie klipsy lub akcesoria i wyczyść je osobno.
 3. Usuń wszelkie zewnętrzne osłony, jeśli są założone. Chociaż sam TwinPlex jest odporny na chemikalia, barwnik na osłonce może zostać wypłukany lub odbarwiony podczas czyszczenia alkoholami, takimi jak alkohol izopropylowy lub etanol.
 4. W przeciwieństwie do większości mikrofonów, TwinPlex można czyścić bezpośrednio, ale podczas czyszczenia należy pozostawić jedną z osłonek kształtujących częstotliwości, która zakrywa mikrofon. Unikaj także używania twardych szczotek.
 5. Osusz mikrofon, wycierając kabel na całej długości czystą, suchą szmatką.
 6. Mikrofon jest gotowy do użycia natychmiast po czyszczeniu.

Jak wyczyścić mikrofon konferencyjny?

Produkty Shure przeznaczone do zastosowań konferencyjnych są dostępne w wielu odmianach i różnice te należy wziąć pod uwagę przy określaniu najlepszych metod czyszczenia. Niektóre z naszych produktów konferencyjnych zawierają komponenty, które należą do jednej z omówionych wcześniej kategorii czyszczenia: mikrofony ręczne, nadajniki bodypack lub mikrofony przypinane i nagłowne. Na przykład system Microflex Wireless może obejmować zarówno nadajniki ręczne, jak i nadajniki typu bodypack, które można czyścić zgodnie z wytycznymi przedstawionymi już w poprzednich sekcjach.

Wiele komponentów systemu konferencyjnego zaprojektowano tak, aby po zainstalowaniu ich nie dotykać. Produkty te obejmują mikrofony sufitowe, mikrofony podwieszane, nadajniki-odbiorniki punktu dostępowego i mikrofony powierzchniowe bez przycisków. Klienci powinni określić odpowiedni harmonogram czyszczenia takich produktów, ale zalecenia w tej sekcji odnoszą się tylko do mikrofonów biurkowych z przyciskami, przełącznikami lub ekranami dotykowymi, które mogą być dotykane przez użytkowników. Tutaj podamy więcej informacji o tym, jak prawidłowo czyścić te powierzchnie.

  1. Przed czyszczeniem należy wyłączyć lub odłączyć produkty od zasilania.
  2. Nie używaj twardych szczotek do czyszczenia żadnego produktu.
  3. Nie rozpylaj środków czyszczących bezpośrednio na produkty. Nałóż je na czystą, miękką szmatkę, a następnie wytrzyj powierzchnię.
  4. Używaj tylko minimalnej ilości środka czyszczącego – nie namaczaj urządzenia.
  5. Jeśli używany produkt umieszczony jest na stole, wyczyść go na stole. Wytrzyj tylko te powierzchnie, które zwykle są skierowane na zewnątrz. Nie podnoś mikrofonu i nie czyść dolnej części ani innych ukrytych powierzchni.
  6. Jeśli produkt jest wyposażony w odłączany mikrofon na gęsiej szyi, odłącz go i wyczyść osobno. Podczas czyszczenia uważaj, aby nie dotykać złącza u podstawy.
  7. Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia przycisków i pokręteł. Nadmierne namoczenie tych obszarów jest szkodliwe dla ich funkcji.
  8. Możesz stosować następujące środki czyszczące:
   – woda z łagodnym mydłem (lub płyn do mycia naczyń), którą następnie usuwa się czystą, wilgotną szmatką,
   – chusteczki dezynfekujące Clorox,
   – alkohol izopropylowy.
  9. Po zakończeniu czyszczenia powierzchni zewnętrznej wytrzyj ją do sucha miękką szmatką. Jeśli to możliwe, pozwól produktom całkowicie wyschnąć przed użyciem.

Jeśli posiadasz więcej pytań lub zastanawiasz się, jak wyczyścić mikrofon, który masz, skontaktuj się z nami lub firmą Polsound: biuro@polsound.pl