Firma NTi Audio wprowadziła do swojej oferty nowe narzędzie dla wykonywania pomiarów elektroakustycznych – miernik XL2.

Firma NTi Audio wprowadziła do swojej oferty nowe narzędzie dla wykonywania pomiarów elektroakustycznych – miernik XL2.XL2 jest wygodnym i poręcznym miernikiem mieszczącym się w dłoni. Pozwala wykonać pomiary poziomu dźwięku, analizę akustyczną (analiza FFT i RTA, pogłos, delay, zrozumiałość mowy) oraz pomiary parametrów sygnałów elektrycznych (RMS, THD+N, częstotliwość). Umożliwia ponadto nagrywanie przebiegów audio. Dzięki temu miernik jest bardzo uniwersalny, można go wykorzystać w studiu, broadcastingu, diagnostyce sprzętu audio, podczas koncertów czy pomiarów hałasu środowiskowego. Dla miernika dostępne są dwa mikrofony pomiarowe: M2210 (klasy 1) i M4260 (klasy 2). XL2 zapewnia napięcie fantomowe dla mikrofonów i automatycznie wczytuje zapisaną w formie elektronicznej charakterystykę mikrofonów, co znacznie przyspiesza proces konfiguracji sprzętu oraz zapewnia wyższą dokładność pomiarów. Dodatkowo miernik zapisuje przy każdym pomiarze ustawienia kalibracji i numer seryjny mikrofonu. Pomiary zapisywane są na dwugigabitowej karcie mini-SD, z której można je bezpośrednio zgrać do komputera (alternatywnie można skorzystać z interfejsu USB). Ustawienia wprowadza się za pomocą czterech przycisków funkcyjnych oraz pokrętła do wprowadzania dokładnych nastaw. Przy tym interfejs użytkownika jest nie tylko bardzo intuicyjny w obsłudze, ale również oferuje szerokie możliwości personalizacji i zapisywania najczęściej stosowanych konfiguracji pomiarów. Dla użytkowników mniej zaawansowanych producent przygotował predefiniowane konfiguracje dla najbardziej standardowych pomiarów.www.nti-audio.com