Najnowszy firmware analizatora dźwięku FX100 firmy NTI Audio umożliwił odtwarzanie plików audio przez analogowe lub cyfrowe wyjścia generatora.

Najnowszy firmware analizatora dźwięku FX100 firmy NTI Audio umożliwił odtwarzanie plików audio przez analogowe lub cyfrowe wyjścia generatora. Sygnały audio mogą zostać użyte zarówno w zwykłych pomiarach, jak i sekwencyjnych. Stwarza to wiele nowych możliwości pomiarowych. Testowanie za pomocą audio często wymaga zastosowania specyficznych sygnałów, takich jak szum ograniczony pasmowo, sekwencja tonów, wyprostowany sinus, a nawet określony sygnał muzyczny lub głosowy. Od wersji firmware’u V2.9.0 użytkownicy FX100 mogą załadować jakikolwiek sygnał jako plik audio i później odtwarzać go przy użyciu modułu generatora. Wszystkie funkcje pomiarowe FX100 są dostępne, a pomiary mogą być łączone i układane w oprogramowaniu na PC FX-Control.Pliki dźwiękowe WAV o próbkowaniu 48 kHz i maksymalnej rozdzielczości 24 bit kopiuje się na urządzenie przez port USB. Te zapisane pliki można później wybrać w oprogramowaniu FX-Control. Czas odtwarzania może być zdefiniowany zarówno przez długość pomiaru, jak i z góry określony. Kiedy plik się skończy, jest odtwarzany od początku.Gregor Schmidle, manager produktu w NTi Audio, tłumaczy: „Możliwość odtwarzania dowolnych plików audio na generatorze FX100 była oczekiwana przez wielu użytkowników. Zwiększa to dokładność pomiarów, szczególnie w przypadku testowania urządzeń konsumenckich. Dodanie możliwości stosowania plików audio jako sygnałów testowych poszerzyło zakres zastosowań FX100”.Użytkownicy FX100 mogą pobrać najnowszą wersję software’u V2.9.0. na stronie NTI Audio. Nowy firmware można zaktualizować poprzez aplikację FX-Control.