Allen & Heath przedstawia nową aplikację na iPada przeznaczoną do presonalnego monitoringu.

Allen & Heath przedstawia nową aplikację na iPada przeznaczoną do presonalnego monitoringu.   OneMix to aplikacja pozwalająca muzykom na bezpośrednią kontrolę swoich miksów monitorowych przy użyciu iPada. Użytkownik posiadający uprawnienia administratora jest w stanie udostępnić każdemu muzykowi jego własny miks monitorowy, który może edytować bez jakiegokolwiek wpływu na miksy pozostałych muzyków czy też miksu FOH. Indywidualny tor monitorowy użytkownika znajduje się na warstwie „My Mix” oferując możliwość wyboru sygnałów wejściowych. Podobnie można skonfigurować pozostałe trzy warstwy. Zakres dostępnych funkcji jest definiowany dla każdej warstwy oddzielnie.  Kiedy przełączymy się do trybu użytkownika otrzymujemy możliwość dostępu i kontroli poziomu całego miksu, poszczególnych sygnałów wejściowych oraz ich przetwarzania (jeżeli dostęp do takiej opcji  został uwzględniony przez administratora). Zakres dostępnych opcji jest w pełni konfigurowalny. Dodatkowo realizator dźwięku znajdujący się przy konsolecie ma cały czas możliwość podsłuchu i edycji miksu.   www.allen-heath.com