RCF wprowadził do oferty nowy produkt, jakim jest auto-mikser i cyfrowa matryca mikserska.

RCF wprowadził do oferty nowy produkt, jakim jest auto-mikser i cyfrowa matryca mikserska. Urządzenie, zbudowane na platformie procesorów DSP o dużej mocy obliczeniowej, zaprojektowano z myślą o plikacjach instalacyjnych oraz komercyjnych. Matryca ma osiem uniwersalnych wejść mikrofonowoliniowych z włącznikiem zasilania phantom, zrealizowanych na odłączanych zaciskach Euroblock. Cztery z nich mają również złącza RCA. AX 8042 został wyposażony w sześć wyjść, cztery z nich są symetryczne na zaciskach Euroblock i połączone do matrycy audio, dwa pozostałe dostępne są na złączach RCA i mogą być osobno przetwarzane oraz łączone do każdego z czterech wcześniejszych. Dzięki dostępnej mocy przetwarzania można zdefiniować wiele funkcji i parametrów audio, takich jak: korekcja parametryczna, bramka szumów, kompresja, limiter, opóźnienie, ducking, priorytet, automatyczne ustawienie poziomu i kontrola wzmocnienia, poziomy i wzmocnienie w punktach podziału pasma, jak również filtry i funkcje auto-miksera. W RCF AX 8042 można utworzyć dwie wirtualne jednostki z czterema wejściami i trzema wyjściami każda, co jest przydatne, gdy mamy do czynienia z pomieszczeniami łączonymi. W razie potrzeby każda sekcja może pracować z własnymi, zaprogramowanymi funkcjami auto-miksera. Urządzenie może odbierać dziesięć sygnałów logicznych i wysyłać sześć (dwa wsparte są przekaźnikiem). Zarówno wejścia, jak i wyjścia logiczne dostępne są na złączach typu Euroblock i razem ze wszystkimi innymi parametrami są w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania sterującego zainstalowanego na komputerze PC, podłączonego do gniazda USB na przednim panelu. Na zaciskach Euroblock tylnego panelu dostępny jest również port szeregowy, do którego można podłączyć RCF TS 9918 (płaski dotykowy i konfigurowalny zdalny kontroler) lub system innego producenta (np. Crestron, AMX). Do AX 8042 można podłączyć, indywidualnie zaadresować oraz zaprogramować do ośmiu sterowników TS 9918. Dzięki cyfrowym portom wejściowym i wyjściowym można połączyć ze sobą dwa AX8042, tworząc matrycę z szesnastoma wejściami i dwunastoma wyjściami. Slot na tylnym panelu umożliwia integrację modułu RCF RdNet, dając możliwość kontroli miksera poprzez sieć RdNet. Do dedykowanego wejścia RJ45 można podłączyć w łańcuchu do dwunastu mikrofonów zapowiedzi BM3003. Urządzenie wyposażono w konfigurowalną funkcję ALC (automatyczną kontrolę głośności) poprzez podłączenie do wejścia ósmego mikrofonu detekcji szumów oraz możliwość monitoringu awarii za pomocą przekaźnika GPO. Przedni panel zawiera kilka wskaźników LED informujących o aktywności wejść i wyjść, komunikacyjny port szeregowy oraz włącznik GPI-GPO.   www.arcadeaudio.com.pl www.rcf.it

Tagi:

RCF